Information om 7-mila


Spårinformation


Spårinfo.pdf

Karta Google map

 

En pdf fil som beskriver hela banan med information om startplatser, växlingsplaster och mat/vätske platser.

En karta med spåret inlagt i Googles Map med data från Garmin 305.Banprofil


Banprofil

Banprofil från 7-mila 2013, data (Garmin 305.) från skidåkare Göran Karlsson Umeå OK åktid 5.07.13Startplats Vindeln


Startplats Vindeln.pdf

En pdf fil som beskriver startplatsen i Vindeln


Startplats Botsmark


Startplats Botsmark.pdf


En pdf fil som beskriver startplasen i Botsmark


Mål Robertsfors


Mål Robertsfors.pdf


En pdf fil över målområdet i Robertsfors

 


Bilder från 2013

Bilder 7-mila.pdf

Bilder från starten i Vindeln till målgång i Robertsfors.

 Uppdaterad 2013-03-28