Västerlångslädan

Bra fiske efter aborre och
gädda
Bryggor på den västra
sidan av sjön.
Tre grillplatser.

Stäng detta fönster