Småbåtshamnen

Bra fiske efter sik
Bra vinterfiske på
vårvintern. Bäst söder
om piren.
Längst in i viken bra
vinterfiske efter sik.

Stäng detta fönster