Småbåtshamnen

Bra fiske efter sik på
vårvintern. Bäst söder
om badet.
Grunt vatten med sand-
botten.

Stäng detta fönster