Omberget

Skidbacke, Utför och Fristil
Ombergstugan kan hyras av
Skoterföreningen i Holmsund.
Utkikstorn

Stäng detta fönster