Motionspår, badplatser, fiskeplatser och detaljkartor.
Tryck på symbolerna och du får upp en informationsruta.
Varje informationsruta innehåller information om objektet samt en uppförstorad kart över området.

F = Fiskeplatser   I = Information om aktuell plats   K = Detaljkarta   M = Motionsspår
 


Upphovsrätt Lennart Karlsson, 2005-04-07