SKOTERKARTA ÖVER HOLMSUND
Kartan nedan visas som en översiktskarta och kan zoomas in i tre steg.
Tryck på kartan och området kommer fram, kartan går att scrolla.Grundskalan är skala 1: 30 000

Kartverktyg finns under kartan.

Browser does not support Java!


Framtagen med kartprogrammet OCAD 8.0
Copyright Lennart Karlsson, e-mail: Lennart.k@obbit.se

Ny version uppdaterad 2002-03-26 kl 2220